Amerikalılar aorta üçün jqut – bağ yaradıblar      MÜASIR EKSTRASENSLƏR YAXUD ORTA ƏSR CAHILLIYINI YAŞAYAN CƏMIYYƏT      BIHE2011 sərgisinin anonsu      Səhiyyə Nazirliyinin “Qaynar xətt” xidmətinə daxil olan müraciətlər barədə məlumat      Amerikalı alimlər əkiz uşaq analarının daha az xəstələndiklərini və uzunömürlü olduqlarını üzə çıxarıb.      Xərçəngi insan yaradıb?      Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 88-ci ildönümüdür      Analar üçün ən pis ölkələr hansılardır?      Diabet xəstəliyi haqqında bir qədər tarixi məlumat       Qida rasionuna hansı miqdarda bal əlavə olunmalıdır ?      Mühit məni narkoman etdi       600 qramlıq körpələr Azərbaycan vətəndaşı ola biləcək      Tezliklə! \"Ana yurdum Azərbaycan\" mövzusunda fotomüsabiqəyə start veriləcək!      www.medexpert.az Milli İnternet Mükafatı uğrunda Müsabiqənin Nominantı seçilib!!!      Vərəm hər gün nə qədər insanın həyatına son qoyur?      Azərbaycanda hər 8 adamdan biri talassemiya daşıyıcısıdır      Azərbaycanda cəza çəkən qadın məhkumlar tibbi müayinədən keçirilib.      Bakıda daha bir üçəm doğuldu!      Televizora çox baxmaq ömrü qısaldır      Yoqurt dişlərə zərərlidir      Körpənin cinsi ananın çəkisindən asılıdır      Dünyaya vaxtından əvvəl göz açma autizmə səbəb ola bilər      Əsəblər hamiləliyin qarşısını alır       Xoşbəxt nikah insulta dərmandır      Piylənmənin əsas səbəblərindən biri müəyyən edilib      Təhlükəsiz yuxu 6-8 saat müddətini əhatə edir      Siqaretə aludədən vaksin xilas edəcək      Nikotin asıllığının inkişafının günahkarları genlərdir      Qızlar və oğlanlar hamiləlik zamanı müxtəlif inkişaf edirlər      Suşı yemək üçün yapon olmaq lazımdır     
saytda vebdə
İstifadəçi hesabı
 
Qeydiyyatdan keç
 
Bizim Ekspertlər
 
 
Kateqoriyanı seçin
 
 
 
SORĞU
 
Digər Sorğular
 
Ровшан Гасанов  | 38839 dəfə oxunub

 

 

Nevrologiya Klinikasının rəhbəri R.Həsənov  N.Nərimanov  adına Azərbaycan Dövlət tibb institutunu bitirmişdir.  1994 – cü ildə Azərbaycan Dövlət həkimləri təkmilləşdirmə institutunda ordinatura və aspiranturanı bitirərək tibb elmləri   namizədi dissertasiyasını  müdafiə etmişdir. 1994 – 2001 illərdə İ.M. Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyasında professor Aleksandr M. Veynin rəhbərliyi altında doktoranturanı başa vuraraq Rusiya Federasiyası Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə tibb elmləri doktoru adını almışdır.

2003 – cü ildə tibb elmləri doktoru diplomu Azərbaycan Ali Attestasiya Komisiyası tərəfindən təkrari təsdiq edilmişdir.

Çoxsaylı elmi məqalələrin müəllifidir.  2 namizədlik dissertasiyasında elmi rəhbər olmuşdur.

 Klinikanın kolllektivini son 5 il ərzində  R. Həsənovun rəhbərliyi və pedaqoji nəzarəti

altında formalaşmış gənc və istedadlı nevroloq, neyrofizioloq, ultrasonoqrafiya  mütəxəsisisləri  təşkil edir. Bütün həkimlər bu müddət ərzində dəfələrlə Rusiya Federasiyası, Türkiyə Respublikası və Avropa dövlətlərində

uzunmüddətli təkmilləşmə  məzuniyyətlərində ixtisaslarını artırmışlar.  Kollektivin

 üzvləri  klinikada praktiv fəaliyyətlə yanaşı elmi tədqiqatlarla da məşğuldurlar.

 Möhtərəm pasientlər!

            “Nevrologiya Klinikası” sinir sistemi xəstəliklərinə mübtəla olmuş insanlara ixtisaslaşmış və keyfiyyətli yardım məqsədilə yaradılmış və diaqnostik imkanlarla tam təhciz edilmiş özəl tibb mərkəzidir.  Klinikanın fəaliyyət prinsipləri bunlardır:

 Diqqət                                   Səriştə                                   Etibar                         İnsaf

Çalışırıq ki, pasientlər  b i r  g ü n  ə r z i n d ə  Nevroloq tərəfindən qəbul edilsin, lazımi müayinələr olunsun, müvafiq müalicə təyin edilsin. Müayinələrin təyin edilməsində və  reseptlərdəki dərmanların miqdarında ifratçı deyilik.  Sinir sistemi ilə məşğul olduğumuza görə Biz digər ixtisas həkimlərindən fərqli olaraq pasientlərin halını daha yaxşı anlaya bilirik.  Bilirik ki, h ə y ə c a n tutmaları nə qədər dəhşətli, d e p r e s s i y a  halı isə nə dərəcədə üzücü, əzabvericidir. Daimi və ya tutma şəkilli  b a ş   a ğ r ı l a r ı  həyatdan ləzzət alma hissini azaldır, e p i l e p s i y a,   i n s u l t,  d a ğ ı n ı q   s k l e r o z,      m i o p a t i y a,   m i a s t e n i y a  və digər bu tipli ağır və xroniki xəstəliklər isə həyatın və sağlamlığın tale tərəfindən insanlar arasında ədalətli bölünməsinə böyük şübhə yaradır. Bizim klinikanın  ali məqsədi həyatın müəyyən dövrlərində müxtəlif səbəblərdən nevroloji patologiya ilə üzləşmiş İNSANLARA yardım etmək, müalicənin,  və ən vacibi isə, xəstəliyə qarşı mübarizənin yollarını anlatmaqdır. Həyatda yalnız mübarizlər qalib olurlar.

                                                                       Hörmətlə,  Rövşən Həsənov.

  Biz hansı çox rast gəlinən hallar ilə məşğul oluruq:

 

 1. BAŞ AĞRILARI  və BAŞ GİCƏLLƏNMƏlLƏR
 2. GÖVDƏNİN DİGƏR NAHİYYƏLƏRİNDƏ (BEL, DÖŞ, BOYUN) AĞRILAR
 3. ƏLLƏRDƏ və AYAQLARDA KEYLƏŞMƏ, GİZİLTİ, SOYUQLUQ HİSSİ
 4. YADDAŞ PİSLƏŞMƏSİ
 5. DEPRESSİYA və HƏYƏCAN HALLARI
 6. EPİLEPSİYA və  müxtəlif QICOLMA SİNDROMLARI,  BAYILMALAR
 7. GÖRMƏ POZULMALARI,  İKİGÖRMƏ,  GÖRMƏ SAHƏSİNİN DARALMALARI
 8. YUXU POZULMALARI,  YUXUDA TƏNƏFFÜS DAYANMALARI - APNOE SİNDROMU
 9. SİNİR SİSTEMİNİN müxtəlif İRSİ XƏSTƏLİKLƏRİ  

 

 KLİNİKANIN İMKANLARI:

 1. N e v r o l o q u n    qəbulu – tibb elmləri doktoru R.L. Həsənov
 2. E l e k t r o e n s e f a l o q r a f i y a.  Aşağıdakı hallarda vacibdir: Epilepsiyanın, epileptik sindromların, epileptik simptomokomplreklərsin diaqnostikası, tutmaşəkilli huşun səviyyəsinin dəyişməsi ilə müşayət olunan qeyri -  epileptik sindromların diaqnostikası (bayılmalar, paroksizmal başgicəllənmələr), tutmaşəkilli hərəki  fenomenlərin diaqnostikası (paroksizmal diskineziyalar, xosxassəli miokloniyalar), konversion (isterik), psixogen areaktivliyin differensiasiyası, müxtəlif etiologiyalı koma vəziyyətlərinin diaqnostikası və xəstəliyin dinamikasının müşahidəsi
 3. P o l i s o m n o q r a f i y a.  Aşağıdakı xəstəliklərdə vacibdir: Yuxu pozulmalarının diaqnostikası, epilepsiya (gecə tutmaları zamanı və oyaqlıq elektroensefaloqrafiyasında patologiya aşkar edilmədikdə), Uşaq və böyüklərdə gecə qorxuları, gecə dəhşətləri, yuxudagəzmə, diksinmələr, yuxuda diş qıcama, enurez, digər hərəki və spesifik fenomenlər, yuxuda tənəffüs pozulmaları, xoruldama, mərkəzi və obstruktiv apnoe sindromu, gecə panik (vahimə) tutmaları, kişilərdə orqanik və ya neyrogen ereksiya pozulmalarının differensiasiyası 
 4. E l e k t r o n e y r o m i o q r a f i y a.   Aşağıdakı xəstəliklərdə vacibdir: Əzələ sistemi xəstəlikləri, proqressivləşən əzələ distrofiyaları (miopatiyalar), miotoniyalar, miozitlər, periferik sinir sisteminin xəstəlikləri, qazanılma və irsi mononeyropatiya və neyropatiyalar, tunnel sindromları, radikulo -, pleksopatiyalar, ön buynuz patologiyaları, spinal amiotrofiyalar, yan amiotrofik skleroz, poliomielik, postpoliomielitik sindrom, sinir - əzələ keçiriciliyi xəstəlikləri, miasteniya və miasteniya sindromları
 5. U l t r a s ə s      d o p p l e r o q r a f i y a s ı. Aşağıdakı xəstəliklərdə vacibdir: Daxili yuxu arteriyasının ekstrakranial və ya intrakranial stenozu və vertebro- bazilyar hövzədə qan dövranının pozulması, keçirilmiş insultlar, intrakranial anevrizma və arteriovenoz malformasiyalar, baş ağrıları və veqetativ distoniya sindromu, onuğanın boyun nahiyyəsinin patologiyası, başgicəllənmə və  bayılmalar
 6. S t o m a to l o q u n qəbulu

 

Bizim ünvan çətin deyildir: Bakı, M. Naxçıvani küçəsi 9

 (köhnə 6 – cı parallel küçəsi)  TEL.: (012) 436 69 99; 436 69 98

Несколько слов о медицине сна.

        Медицина, которую мы с вами сегодня имеем это по сути дела медицина бодрствования. Патологии и болезни, возникающие во время сна человека (составляющего,  кстати треть его жизни), изучались когда пациент  уже проснулся, и оценивались в состоянии бодрствования.   Связано это тем, что до сравнительно недавнего времени не было методологических возможностей исследовать состояние мозга спящего человека. Только в тридцатые годы 20 – го века ученым Бергером было сделано революционное открытие – применена электроэнцефалография, позволяющая регистрировать биопотенциалы клеток мозга. Тогда  же возникла идея исследовать эти потенциалы во время сна, с течение времени выросшая в целую науку–сомнологию.
За последнее время проведено немало исследований, показывающих, что от 35 до 60 процентов мозговых инсультов, инфарктов миокарда и целый ряд других заболеваний возникают во время сна.
Функционирование желудочно - кишечного тракта также напрямую зависит от времени суток. Со временем суток во многом связана и мучающая многих проблема головной боли.
В этиологии головной боли сон вообще играет двоякую роль: может спровоцировать ее, а может принести облегчение. Есть мигрень, возникающая днем, и, если пациенту удается уснуть, она, как правило, проходит. Есть пучковые головные боли, которые  чаще всего возникают ночью и могут продолжаться в течение нескольких недель.
Все эти особенности требуют своего подхода и своего метода лечения.
Особое внимание к себе требуют расстройства качества сна. Само по себе определение «бессонница» совершенно неверно. С медицинской точки зрения, - не бывает, чтобы человек вообще не мог уснуть, и то, что он не спит, ему только кажется. Сон – неоднозначный процесс и делится на определенные стадии, непосредственно связанные с состоянием мозга. Первая стадия  - это состояние дремоты, переход в сон из расслабленного бодрствования. Он может длиться до десяти минут, и в это время мы слышим звуки, ощущаем движения. Человеку, находящемуся в этом состоянии, кажется, что он не спит, хотя энцефалограмма показывает совершенно обратное.  Вторая стадия – это стадия поверхностного сна. Третья и четвертая называется глубоким сном или дельта сном. Во время него человека трудно разбудить, а если он поднимается, то с трудом воспринимает действительность. И последняя, самая интересная, - это стадия быстрого сна, во время которой мы видим сновидения, и если в этот момент просыпаемся, то прекрасно их помним.
Когда пациент жалуется на отсутствие сна, ему проводится полисомнографическое обследования. Как правило, обнаруживается, что пациент часто просыпается, основной процент его сна поверхностный. Куда более серьезная проблема, когда выявляется, что человек страдает синдромом апноэ во сне, он проявляется храпом, периодическими остановками  дыхания и, как следствие, частыми пробуждениями. Если больной попал к врачу, незнакомому с этим синдромом, весьма высока вероятность назначения ему снотворного препарата, который только усугубит ситуацию. Его расслабляющее воздействие на уже и так расслабленную дыхательную мускулатуру может привести к остановке дыхания и даже летальному исходу.
         Считается, что расстройства сна всегда вторичны, они уже результат какой-то другой патологии. Соответственно, лечение надо начинать после всестороннего обследования. Другая аксиома в работе врача – не назначать лекарства более чем на две-три недели, этого времени вполне достаточно, чтобы сориентироваться в основном диагнозе. Если не руководствоваться этим принципом, можно пить таблетки годами и так и не добиться никакого результата.
Не следует сразу пускать в ход «тяжелую артиллерию», начать стоит с мягких лекарственных средств – пустырника, валерианы, теплого молока с медом, расслабляющих ванн на ночь. Когда же это не помогает, в арсенале медиков имеются снотворные средства последнего поколения, отличающиеся от своих предшественников более коротким периодом полураспада.  Если всеми так недавно любимые седуксен и реланиум бродят по организму в течение 24 часов, вызывая сонливость, когда в этом уже нет необходимости, то новые препараты держатся в организме не более пяти часов, и человек просыпается бодрым и отдохнувшим. 

Особую осторожность следует проявлять в назначении лекарств пожилым людям. Им, как правило, назначается половинная доза. Специфическое воздействие снотворных препаратов  на уже «изношенный» мозг больного при передозировке может привести к  тяжелым последствиям.

Есть совершенно новые и безвредные способы лечения расстройств сна. Одно из них разработано на кафедре нервных болезней ММА им. И.М Сеченова проф. Я.Левиным и называется «Музыка мозга». Для каждого отдельного больного  снимается его собственная полисомнография или обычная электроэнцефалография в период расслабленного бодрствования. Из нее «вынимается»   кусок с наиболее гармоничным  сном и по специальному алгоритму трансформируется в музыку. Когда  необходимо расслабится или уснуть,  человек получает возможность слушать музыку своего расслабленного мозга.

Другое безлекарственное средство направлено на лечение депрессивных состояний, которые часто сопровождаются нарушением сна и называется «фототерапия» - лечение ярким белым светом. Есть наблюдения, что  депрессия чаще всего  возникает в широтах с  недостатком солнечного света.  Интенсивный свет  фотолампы, соответствующий  излучению солнца в южных широтах, нормализует баланс мелатонина и дофамина  в организме – двух основных нейромедиаторов, отвечающих за  сон и бодрствование. К человеку возвращается  бодрость, хорошее настроение, а бессонница исчезает.

Методик «Музыка мозга» и «Фототерапия»  мы довольно активно и успешно применяем в своей клинике.

Период «белых ночей» старости – явление вполне обычное. Существует несколько теорий, так или иначе его объясняющих, последняя из которых непосредственно связана с нашими исследованиями.  Первая из них считает, что при малоподвижном образе жизни пожилой человек в течение дня незаметно для себя засыпает, погружается в состояние дремоты и,  таким образом уже днем набирает ночную норму сна. Вторая упирается в проблему депрессии, угнетенного состояния, обусловленного постоянным сидением дома и нехваткой дневного света.
И наконец,  старческая бессонница вполне может быть приобретенной во время эволюции особенностью организма, предупреждающей «сосудистые катастрофы».

Исследования показывают что те, кто в старости спит больше и крепче, больше подвержены инсультам. Вегетативная нервная система, отвечающая за работу сосудов, устроена таким образом, что требует постоянной «тренировки». Ведь при быстром сне, каждые девяносто минут сменяющем глубокий дельта сон, происходят скачки давления, изменения пульса. Организм как бы подготавливается к утреннему пробуждению,  недаром периоды быстрого сна к утру увеличиваются с пяти до двадцати минут. Таким образом, частые пробуждения как бы тренируют организм пожилого человека, своеобразным образом помогая его изношенному с возрастом организму.                                              

                                                        Ровшан Гасанов.

Vərəm


Allerqoloqiya, immunoloqiyaAndrologiya Cərrahlıq
DermatologiyaDiaqnostikaEKM (Еkstrakorporal mayalanma)
EndokrinologiyaFtiziatriyaGenetika
GinekologiyaHematologiyaHepatitlər
Hüquq və səhiyyəİİV/QİÇSİnfeksion xəstəliklər
KardiologiyaLORMamaçalıq, hamiləlik və doğuşlar
Manual terapiyaMassajNarkologiya
NefrologiyaNevrologiyaNeyrocərrahlıq
OftalmologiyaOnkologiyaOrtopediya
ParazitologiyaPediatriyaPlastik cərrahlıq
ProktologiyaPsixiatriyaPsixologiya
PulmonologiyaQastroenterologiyaReanimatologiya və anesteziologiya
RevmatologiyaSağlamlıq və gözəllikSeksologiya
StomatologiyaTerapiyaTəcili yardım
UrologiyaÜrək-damar cərrahiyyəsiXaricdə müalicə
Zöhrəvi xəstəliklərƏczaçılıq
Новости медицины

Новые статьи

Лечебные диеты

Будущим мамам

Это интересно
Bizim nailiyyətlərimiz
Banner
İlin həkimi
            Saytımızın qonağı "Nevrologiya Klinikasının" rəhbəri Tibb elmləri doktoru Rövşən Həsənov 
Arxiv
 
Bu saytda dərc edilmiş məlumatdan istifadə edərkən http://www.medexpert.az linki istinad mənbəyi kimi göstərilməlidir. Saytda dərc edilmiş məlumat tanışlıq üçün nəzərdə tutulub və özünü müalicə üçün vəsait kimi istifadə oluna bilməz. Saytın administrasiyası, sağlamlığa dəyəcək mümkün zərər, həmçinin saytda dərc edilmiş məlumatın etibarlılığlna görə heç bir məsuliyyət daşımır. 2009 Medekspert.
Site by PREMIUM AD
Rambler's Top100